Vinohradská 2828/151 Praha 3

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje budou u nás i nadále v bezpečí. Níže naleznete bližší informace o našich aktivitách a o podmínkách poskytování našich služeb při provozu obchodního centra, včetně pravidel upravujících zpracování osobních údajů po nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“).

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v případě užívání veřejné bezdrátové WiFi sítě v OC Atrium Flora:

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v průběhu monitorování objektu obchodního centra kamerovými systémy:

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním nájemních, dodavatelských, případně i dalších smluv souvisejících s provozem obchodního centra:

Pravidla zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v případě užívání internetových stránek obchodního centra a poskytování služeb prostřednictvím těchto internetových stránek:

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v případě Vaší registrace a následného odběru elektronického informačního newsletter-u obchodního centra:

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v případě Vaší registrace a následné účasti v soutěžích a dalších podobných akcích organizovaných při provozu obchodního centra:

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v případě Vaší registrace a následné účasti v námi organizovaných loteriích:

Pravidla zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním profilů obchodního centra na sociálních sítích, jako jsou např. Facebook, Instagram apod. a poskytování služeb prostřednictvím těchto profilů:

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v případě Vaší účasti v programu #mojeflora:

 

V souladu s GDPR lze lokálního pověřence pro ochranu osobních údajů koncernu (skupiny) Atrium European Real Estate (dále jen „Skupina Atrium“) kontaktovat poštou na adrese sídla společnosti Atrium Flóra a.s.: Vinohradská 2828/15, 130 00 Praha 3, Žižkov a elektronickou poštou prostřednictvím e-mailové adresy: dpo-cz@aere.com.

Vlastník obchodního centra si vyhrazuje právo průběžně aktualizovat pravidla upravující zpracování osobních údajů, provozování a užívání těchto internetových stránek a/nebo poskytování dalších služeb souvisejících s provozem obchodního centra.

Jakékoliv změny a doplňky dokumentů zveřejněných v této sekci internetových stránek obchodního centra nabývají účinnosti dnem zveřejnění aktuálního znění příslušného dokumentu, případně dnem Vaší registrace a/nebo zahájení užívání příslušné námi poskytované služby.

Dojde-li k zásadním změnám v pravidlech upravujících zpracování osobních údajů, provozování a užívání těchto internetových stránek a/nebo poskytování služeb souvisejících s provozem obchodního centra, v důsledku kterých bude vyžadován Váš souhlas s dalším zpracováním Vašich osobních údajů, budete vyzváni k udělení takového souhlasu při přihlášení se k dalšímu užívání příslušné služby.