Vinohradská 2828/151 Praha 3

Pravidla soutěží

Pravidla online soutěže Papýrek

 

Pořadatel soutěže: Atrium Flóra a.s., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha-Praha 3, IČ 24154911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17493 (dále jen „pořadatel“).

 

Místo průběhu soutěže: Soutěž je organizována na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Instagram (dále jen „místo konání soutěže“).

 

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Instagram, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Instagram účet, splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“) a dále vysloví odesláním komentáře svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram.

 

Termín soutěže: 17. 5. 2023 – 23. 5. 2023

 

Podmínky soutěže a ceny:

! Soutěž o kreativní balíčky!

Soutěžte s @papyrek o 3 kreativní balíčky. Prodejna nabízí ucelený sortiment pro kreativní rozvíjení dětí, teenagerů i dospělých. Potřeby pro tvoření, hry, edukativní pomůcky, výtvarné potřeby. To vše doplněné o dárkový balicí sortiment, přání, výrobky pro vaše oslavy, psací potřeby, školní a kancelářské potřeby. V prodejně si můžete na počkání vytisknout fotografie na samoobslužném kiosku CEWE. Pro rodiče a děti zde budou pravidelné pořádané kreativní dílničky. V nich proběhne ve čtvrtek 25. 5. od 16 do 19 hodin kreativní řádění pro vaše děti, tak určitě přijďte!

Abyste se mohli zúčastnit naší soutěže, je potřeba:

Sledovat účet @atriumflora a @papyrek

Napsat nám do komentáře odpověď na otázku: Ve kterém podlaží se nachází prodejna Papýrek v Atrium Flora?

Zároveň dali vědět kamarádovi, kterému by balíček udělal radost

V středu 24. 5. 2023 vybereme tři správné odpovědi, jejichž autoři vyhrají výše uvedené výhry.

Kompletní pravidla soutěže najdete v biu.

Soutěž není sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram (Meta) a nijak s ní nesouvisí. @atriumflora

Ceny:

1. Diamond Art umělecká sada Slon – kreativní sada pro tvoření z kamínků od @papyrek.

2. Pískování obrázků Dinosauři od @papyrek.

3. Zažehlovací korálková sada Kouzelní koníci od @papyrek.

 

Výhry a vyhlášení vítězů: Proběhne 24. 5. 2023 prostřednictvím stories na Instagramu a komentáře na Instagramu pod soutěžním příspěvkem vyhlášení 3 výherců, kteří získají výše uvedené ceny.

 

Vyzvednutí výhry: Na na prodejně Papyrek v OC Flora nejpozději do 30 dní od ukončení soutěže, pak nárok zaniká.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Pokud odešlete pod výše uvedeným příspěvkem svůj komentář, vyslovujete tím souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů – tj. zejména profilové jméno na Instagramu, fotografii, text příspěvku (dále jen „údaje“) pořadatelem, jakožto správcem, za účelem účasti v soutěži po dobu zveřejnění příspěvků soutěže.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) tj. zejména, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce flora.recepce@aere.com odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, právo požadovat kopii údajů, omezení zpracování, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), odeslání výhry a další nabídky produktů správce. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Zpracovateli jsou zejména: sociální síť Instagram, agentura AG Geronimo s.r.o.

Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat.

 

Další důležité podmínky soutěže:

• Soutěžící svým zapojením do soutěže potvrzuje, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Instagram nebudou porušena práva třetích osob.

• Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel na www.atriumflora.cz

• Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

• Výhru je nezbytné si osobně vyzvednout v OC Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, Praha 3.

• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

• Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Instagram do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

• Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.

• Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání proti dobrým mravům

• Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které bude probíhat další komunikace s výhercem soutěže.

• Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

• Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram.

 

 

16. 5. 2023: Pravidla online soutěže Papýrek

18. 4. 2023: ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE „DEN ZEMĚ – BRÁNA DO RECYKLACE

17. 3. 2023: ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE „ATRIUM FLORA JIŽ 20 LET S VÁMI“

5. 1. 2023: Pravidla online soutěže o vstupenky do kina

14. 12. 2022: Pravidla online soutěže o dárkové poukazy Atrium Flora

13. 10. 2022: Pravidla online soutěže s Flying Tiger Copenhagen

17. 8. 2022: Pravidla online soutěže Piknikové balíčky

27. 6. 2022: Pravidla online soutěže Baťa

7. 6. 2022: Pravidla online soutěže se Starbucks

29. 4. 2022: Pravidla online soutěže s Ginza Sushi

22. 4. 2022: Pravidla online soutěže Papírnictví AKM

1. 3. 2022: Pravidla Soutěže Zlaté zrnko

11. 1. 2022: Pravidla Soutěže s Foot Locker

11. 12. 2021: Pravidla Soutěže s Foot Locker

3. 12. 2021: Pravidla Soutěže s Manufakturou

16. 11. 2021: Pravidla Soutěže PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA

26. 10. 2021: Pravidla online soutěže o med od našich včel

1. 10. 2021: Pravidla Soutěže se Cinema City

15. 7. 2021: Pravidla Soutěže se Cinema City

4. 6. 2021: Pravidla Soutěže Luxor

26. 4. 2021: Pravidla online soutěže Starbucks

3. 2. 2021: Pravidla online soutěže Fusakle

10. 12. 2020: Pravidla online soutěže Sephora

10. 12. 2020: Pravidla online soutěže A3 SPORT

5. 11. 2020: Pravidla online soutěže s Luxor, Fusakle

2. 10. 2020: Pravidla online soutěže s Nutrend

5. 9. 2020: Pravidla spotřebitelské soutěže Chyťte si svoji hvězdu

13. 8. 2020: Pravidla instagramové soutěže o 3 dárky z Papírnictví AKM

12. 6. 2020: Pravidla facebookové soutěže o 3 dárky z UGO salaterie

10. 5. 2020: Pravidla instagramové soutěže o 3 dárkové balíčky Dermacol

11. 4. 2020: Pravidla soutěže o 2 dárkové balíčky z Atria Flora