Vinohradská 2828/151 Praha 3

Pravidla soutěží

Pravidla online soutěže – Valentýn

 

Pořadatel soutěže: Atrium Flóra a.s., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha-Praha 3, IČ 24154911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17493 (dále jen „pořadatel“). 

 

Místo průběhu soutěže: Soutěž je organizována na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook (dále jen „místo konání soutěže“). 

 

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet, splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“) a dále vysloví odesláním komentáře svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook. 

 

Partner soutěže: City Realex, a.s. 

Termín soutěže: 12. 2. 2024 – 16. 2. 2024 

 

Podmínky soutěže a ceny: 

Soutěžte s námi o 3x valentýnský balíček pro dva v hodnotě 6 000 Kč od Erotic City. 

Napište nám do komentářů pod fotku, jaké dárky své drahé polovičce kupujete na Valentýna? 

Soutěžit můžete do páteční půlnoci 16. února. 

Kompletní pravidla naleznete na Pravidla soutěží – OC Atrium Flora (atrium-flora.cz) 

 

Výhry a vyhlášení vítězů: Proběhne 17. 2. 2024 prostřednictvím komentáře na Facebooku pod příspěvkem bude vyhlášení výherců. 

 

Vyzvednutí výhry: Na Správě OC Atrium Flora nejpozději do 30 dní od ukončení soutěže, pak nárok zaniká. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Pokud odešlete pod výše uvedeným příspěvkem svůj komentář, vyslovujete tím souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů – tj. zejména profilové jméno na Facebooku, fotografii, text příspěvku (dále jen „údaje“) pořadatelem, jakožto správcem, za účelem účasti v soutěži po dobu zveřejnění příspěvků soutěže. 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) tj. zejména, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce flora.recepce@ cushwake.com odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, právo požadovat kopii údajů, omezení zpracování, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud. 

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), odeslání výhry a další nabídky produktů správce. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Zpracovateli jsou zejména: sociální síť Facebook, agentura AG Geronimo s.r.o. 

Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. 

 

Další důležité podmínky soutěže: 

• Soutěžící svým zapojením do soutěže potvrzuje, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob. 

• Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel na www.atriumflora.cz 

• Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. 

• Výhru je nezbytné si osobně vyzvednout v OC Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, Praha 3. 

• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. 

• Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. 

• Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání proti dobrým mravům 

• Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které bude probíhat další komunikace s výhercem soutěže. 

• Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. 

• Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Meta. 

 

 

26. 1. 2024: Pravidla online soutěže – Valentýn

12. 6. 2023: Pravidla online soutěže o piknikové balíčky Atria Flora

16. 5. 2023: Pravidla online soutěže Papýrek

18. 4. 2023: ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE „DEN ZEMĚ – BRÁNA DO RECYKLACE

17. 3. 2023: ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE „ATRIUM FLORA JIŽ 20 LET S VÁMI“

5. 1. 2023: Pravidla online soutěže o vstupenky do kina

14. 12. 2022: Pravidla online soutěže o dárkové poukazy Atrium Flora

13. 10. 2022: Pravidla online soutěže s Flying Tiger Copenhagen

17. 8. 2022: Pravidla online soutěže Piknikové balíčky

27. 6. 2022: Pravidla online soutěže Baťa

7. 6. 2022: Pravidla online soutěže se Starbucks

29. 4. 2022: Pravidla online soutěže s Ginza Sushi

22. 4. 2022: Pravidla online soutěže Papírnictví AKM

1. 3. 2022: Pravidla Soutěže Zlaté zrnko

11. 1. 2022: Pravidla Soutěže s Foot Locker

11. 12. 2021: Pravidla Soutěže s Foot Locker

3. 12. 2021: Pravidla Soutěže s Manufakturou

16. 11. 2021: Pravidla Soutěže PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA

26. 10. 2021: Pravidla online soutěže o med od našich včel

1. 10. 2021: Pravidla Soutěže se Cinema City

15. 7. 2021: Pravidla Soutěže se Cinema City

4. 6. 2021: Pravidla Soutěže Luxor

26. 4. 2021: Pravidla online soutěže Starbucks

3. 2. 2021: Pravidla online soutěže Fusakle

10. 12. 2020: Pravidla online soutěže Sephora

10. 12. 2020: Pravidla online soutěže A3 SPORT

5. 11. 2020: Pravidla online soutěže s Luxor, Fusakle

2. 10. 2020: Pravidla online soutěže s Nutrend

5. 9. 2020: Pravidla spotřebitelské soutěže Chyťte si svoji hvězdu

13. 8. 2020: Pravidla instagramové soutěže o 3 dárky z Papírnictví AKM

12. 6. 2020: Pravidla facebookové soutěže o 3 dárky z UGO salaterie

10. 5. 2020: Pravidla instagramové soutěže o 3 dárkové balíčky Dermacol

11. 4. 2020: Pravidla soutěže o 2 dárkové balíčky z Atria Flora