Vinohradská 2828/151 Praha 3

Pravidla soutěží

Pravidla online soutěže o piknikové balíčky Atria Flora 

 

Pořadatel soutěže: Atrium Flóra a.s., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha-Praha 3, IČ 24154911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17493 (dále jen „pořadatel“). 

 

Místo průběhu soutěže: Soutěž je organizována na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook (dále jen „místo konání soutěže“). 

 

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet, splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“) a dále vysloví odesláním komentáře svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook. 

 

Termín soutěže: 15. 6. 2023 – 21. 6. 2023 

 

Podmínky soutěže a ceny: 

Soutěž s námi o 3x piknikový set @AtriumFlora, kde najdete plno užitečných věcí pro váš piknik. 

Napište nám do komentářů pod fotku, kde nejraději v okolí Atrium Flora chodíte na piknik a s kým? 

Soutěžit můžete do úterní půlnoci 21. června. 

ℹ Kompletní pravidla naleznete na www.atrium-flora.cz/pravidla-soutezi/ 

 

Výhry a vyhlášení vítězů: Proběhne 22. 6. 2023 prostřednictvím komentáře na Facebooku pod příspěvkem bude vyhlášení výherců. 

 

Vyzvednutí výhry: Na Správě OC Flora nejpozději do 30 dní od ukončení soutěže, pak nárok zaniká. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Pokud odešlete pod výše uvedeným příspěvkem svůj komentář, vyslovujete tím souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů – tj. zejména profilové jméno na Facebooku, fotografii, text příspěvku (dále jen „údaje“) pořadatelem, jakožto správcem, za účelem účasti v soutěži po dobu zveřejnění příspěvků soutěže. 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) tj. zejména, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce flora.recepce@aere.com odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, právo požadovat kopii údajů, omezení zpracování, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud. 

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), odeslání výhry a další nabídky produktů správce. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše 

uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Zpracovateli jsou zejména: sociální síť Facebook, agentura AG Geronimo s.r.o. 

Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. 

 

Další důležité podmínky soutěže: 

• Soutěžící svým zapojením do soutěže potvrzuje, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob. 

• Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel na www.atriumflora.cz 

• Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. 

• Výhru je nezbytné si osobně vyzvednout v OC Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, Praha 3. 

• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. 

• Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. 

• Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání proti dobrým mravům 

• Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které bude probíhat další komunikace s výhercem soutěže. 

• Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. 

• Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Meta. 

 

 

12. 6. 2023: Pravidla online soutěže o piknikové balíčky Atria Flora

16. 5. 2023: Pravidla online soutěže Papýrek

18. 4. 2023: ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE „DEN ZEMĚ – BRÁNA DO RECYKLACE

17. 3. 2023: ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE „ATRIUM FLORA JIŽ 20 LET S VÁMI“

5. 1. 2023: Pravidla online soutěže o vstupenky do kina

14. 12. 2022: Pravidla online soutěže o dárkové poukazy Atrium Flora

13. 10. 2022: Pravidla online soutěže s Flying Tiger Copenhagen

17. 8. 2022: Pravidla online soutěže Piknikové balíčky

27. 6. 2022: Pravidla online soutěže Baťa

7. 6. 2022: Pravidla online soutěže se Starbucks

29. 4. 2022: Pravidla online soutěže s Ginza Sushi

22. 4. 2022: Pravidla online soutěže Papírnictví AKM

1. 3. 2022: Pravidla Soutěže Zlaté zrnko

11. 1. 2022: Pravidla Soutěže s Foot Locker

11. 12. 2021: Pravidla Soutěže s Foot Locker

3. 12. 2021: Pravidla Soutěže s Manufakturou

16. 11. 2021: Pravidla Soutěže PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA

26. 10. 2021: Pravidla online soutěže o med od našich včel

1. 10. 2021: Pravidla Soutěže se Cinema City

15. 7. 2021: Pravidla Soutěže se Cinema City

4. 6. 2021: Pravidla Soutěže Luxor

26. 4. 2021: Pravidla online soutěže Starbucks

3. 2. 2021: Pravidla online soutěže Fusakle

10. 12. 2020: Pravidla online soutěže Sephora

10. 12. 2020: Pravidla online soutěže A3 SPORT

5. 11. 2020: Pravidla online soutěže s Luxor, Fusakle

2. 10. 2020: Pravidla online soutěže s Nutrend

5. 9. 2020: Pravidla spotřebitelské soutěže Chyťte si svoji hvězdu

13. 8. 2020: Pravidla instagramové soutěže o 3 dárky z Papírnictví AKM

12. 6. 2020: Pravidla facebookové soutěže o 3 dárky z UGO salaterie

10. 5. 2020: Pravidla instagramové soutěže o 3 dárkové balíčky Dermacol

11. 4. 2020: Pravidla soutěže o 2 dárkové balíčky z Atria Flora